Από την "Εικονική Πραγματικότητα" στην
... χειροπιαστή πραγματικότητα:


Τρισδιάστατες εκτυπώσεις από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού!Κίονας ιωνικού ρυθμού - (Διακοσμητικό γραφείου)